point

point

 

Důvěra v dřevostavbu?

Lidé se mylně domnívají, že dřevěné domy se stavěly jen v minulosti a neměly téměř žádné pozitivní vlastnosti. Pro mnohé to jsou jen dřevěné boudy bez budoucnosti, protože dřevo považují za materiál s nízkou odolností proti ohni, chladu a hluku. Opak je však pravdou. Stačí se podívat kolem sebe: velké sportovní haly, plovárny – tam všude najdete dřevěné konstrukce, které nenašly žádného vhodného konkurenta. Dřevodomy, jejichž nosnou konstrukci tvoří KVH systém. Dřevostavba má srovnatelnou životnost jako zděné domy. Dřevostavby mají výhodu z energetického i ekologického pohledu. V současnosti narůstá trend výstavby nízkoenergetických a pasivních domů, jejichž skladba obvodové konstrukce musí být bez tepelných mostů s nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla U (0,22 až 0,12 W/(m2 . K)). Právě dřevěné domy sendvičové konstrukce se z hlediska celkové energetické náročnosti (výstavba, provoz, likvidace) ukazují jako energeticky efektivní řešení.

drevostavby vanek.cz drevostavby vanek.cz drevostavby vanek.cz
point

TOPlist
ver:wee.2011.002 přidán updatelist